ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905/515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Zaujímavosti
ZAUJÍMAVOSTI
ZAUJÍMAVOSTI

Zaujímavosti Hradu Lietavského

Zrúcanina hradu Lietava je sama o sebe veľká zaujímavosť
 ( poznámka autora )

 

Fotografie a kresby zo začiatku 20.storočia
( Staré fotografie, akvarely, kresby )

 

Ako kedysi vyzeral hrad ???
( Kreslené rekonštrukcie, foto modelu hradu, textová podoba podľa Kavuliaka )
Zachráňme hrady
( členovia združenia Zachráňme hrady)

 

 

Publikačná činnosť združenia a E-SHOP
( Knihy, brožúry, pamätné predmety a veľa ďalšieho)

 

Nápisy na hradných múroch
( Fotografie, preklady )

 

Rrunový nápis
( Runový nápis na Lietavskom hrade)

 

Lietavský obraz
( Obraz ktorí visel najskôr v hradnej kaplnke a neskôr v miestnom kostole)

 
Foto: Aleš Hoferek.