ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Sponzori
SPONZORI
SPONZORI
 
Foto: Aleš Hoferek.
ROK:
sponzori 2009 ...
sponzori 2008 ...
sponzori 2007 ...
sponzori 2006 ...
sponzori 2005 ...
ZdruŽenie na zÁchranu LietavskÉho hradu Ďakuje vŠetkÝm svojim sponzorom a priaznivcom za podporu v naŠej Činnosti

www.expodom.sk

Ďakujeme za hmotný dar vo forme nového rozkladacieho stanu, ktorý prakticky využijeme pri kultúrnych podujatiach a záchranných prácach. Stan, ktorý ma rozmery 3x6 metrov bezpečne schová dobrovoľníkov aj návštevníkov pred nepriaznivým počasím ale aj prudkým letným slnkom.

www.expodom.skMinisterstvu kultúry Slovenskej republiky
za finančnú podporu v programe Obnovme si svoj dom v roku 2013

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKYPozemkovému spoločenstvu lesnému Lietava
za doterajšiu aktívnu spoluprácu pri záchrane hraduMesto Žilina
za finančnú podporu

OFICIÁLNE STRÁNKY MESTA ŽILINAŽSK - Žilinský samosprávny kraj
za finančnú podporu

Žilinský samosprávny krajOÚ Lietava a OÚ Lietavská Svinná – Babkov
za finančnú podporu v roku 2013

Darcom 2%
Ďakujeme všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí nám darovali 2% zo svojich daní v roku 2013


Firmám:


Stredoslovenská energetika
finančná podpora 5. ročníka Lietavských hradných slávnosti


SSE - energia pre váš životNadácia VUB
za finančnú podporu

Nadácia VUB
TV severka
náš mediálny partner, ktorý o nás hovorí

severka.tv ... to čo nás spája
Žilinský Večerník
náš mediálny partner ktorý o nás píše

Žilinský Večerník: Týždeník Žilinského kraja
Rádio Zet
náš mediálny partner, ktorý o nás hovorí

Rádio ZET 94,5: Ideálne regionálne rádio
MY Žilinské noviny
náš mediálny partner ktorý o nás píše

MY Žilinské noviny
eSTe stredisko tlače
za výrobu reklamných letákov a plagátov

eSTe stredisko tlače