ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
Email: zdruzenie@hradlietava.sk | Riaditeľ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Kontakt
KONTAKT
KONTAKT
ZdruŽenie na zÁchranu LietavskÉho hradu /ZnZLH/

Adresa sídla : Lietava 222, 013 18 Lietava
IČO : 36148750
DIČ : 2021527959
Bankové spojenie : 2623535211/1100
IBAN : SK9411000000002623535211
SWIFT : TATRSKBX
Kontakt : zdruzenie@hradlietava.sk

Výkonný riaditeľ:

Ľubomír Chobot, Lietava, Telefón : 0905 515 330, Email : chobot@hradlietava.sk

Sekretariát, obchodné a komunikačné oddelenie:

Jana Chobotová, Lietava, Telefón : 0908 917 941,Email : chobotova@hradlietava.sk

Predseda správnej rady:

Jaroslav Mitterpach, Žilina, tel.: 0902 177 695, Email : heretik@obnova.sk

Podpredseda správnej rady:

Aleš Hoferek, Zlín, tel.: Email : alhofer@centrum.cz

Členovia správnej rady:

Stanislav Kasák, Žilina

Olga Guttenová, Žilina

Jana Chobotová, Lietava

Lukáš Harant, Konská

Webmajster:

Olga Guttenová, Žilina, Email : olga.guttenova zavináč gmail.com

Tomáš Badík, Lietavská Svinná, Email : tomasbadik@gmail.com

Ivan Barcík, Lozorno, Email : archi@zoznam.sk

Čestní členovia /ZnZLH/:

Aleš Hoferek: Fotograf, spisovateľ, dobrodruh. Venuje sa problematike ochrany torzálnej architektúry v teoretickej a hlavne v praktickej rovine. Úspešne presadzuje používanie horolezeckej techniky pri sanácii zrúcanín. Je autorom a vedúcim projektov smerujúcich k záchrane zrúcaniny hradu Lietava.

Mgr. Michal Šimkovic: Privátny bádateľ pracujúci v oblasti pamiatkových výskumov, držiteľ osobitnej odbornej spôsobilosti Ministerstva kultúry SR v oblasti architektonicko - historického, umelecko-historického a archeologického výskumu. V rámci realizácie architektonicko-historických a umelecko-historických výskumov sa špecializuje na profánnu (svetskú) architektúru so zvláštnym zameraním na hrady a fortifikácie a stredovekú sakrálnu architektúru.

Ing. Miloš Dudáš, PhD.: Po ukončení internej ašpirantúry na Stavebnej fakulte STU Bratislava pracuje od roku 1993 na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, kde sa okrem iného venuje záchrane, obnove a prezentácii objektov hradov a zámkov na severozápadnom Slovensku a pamiatok ľudovej architektúry. Bližšie spracováva problematiku drevených sakrálnych stavieb. Má bohatú publikačnú činnosť v domácich i zahraničných odborných periodikách.

Ing. Arch. Jozef Dorica: Akademický maliar Jozef Dorica, autorizovaný reštaurátor, je absolvent štúdia reštaurovania maliarstva na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave u prof. Karla Veselého. Dlhé roky sa špecializoval na reštaurovanie závesného obrazu pre SNM, Múzeum v Bojniciach a ďalšie zbierkotvorné inštitúcie. V ostatných rokov sa venuje hlavne reštaurovaniu nástennej maľby, omietky a muriva historickej architektúry. Aktívne pracuje v orgánoch Komory reštaurátorov, Pamiatkového úradu SR, Ministerstva kultúry a v ďalších organizáciách. Publikuje v oblasti problematiky reštaurovania. Je držiteľom viacerých ocenení: Fénix Kultúrna pamiatka roka, Výročnej ceny revue Pamiatky a múzeá a Ceny Fra Angelika za prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku.

Členovia /ZnZLH/ :

Filip Rojík – Teplička nad Váhom

Darina Olosová - Lietavská Svinná - Babkov

Ján Hapčo - Bratislava

Augustín Záň – Kamenná Poruba

Ľuboš Tomaščik - Lietava

Miloš Comorek - Žilina

Milan Maco - Prievidza

Michal Moskal – Zbyňov

Richard Horničák - Žilina

Peter Katreniak - Brezno

Dušan Chromiak - Lietava

Tomáš Badík - Lietavská Svinná - Babkov

Lucia Krišková – Spišská Nová Ves

Dušan Paulíček – Lehota pod Vtáčnikom

Jozef Paulíček - Žilina

Adrián Tomaščík - Lietavská Svinná - Babkov

Ján Gašpierik - Žilina

Jozef Páleš - Martin

Martin Grmela - Žilina

Peter Bednár - Nitra

Jára Brunc – Zlín, Česká republika

Ivan Barcík - Lozorno

Pavol Jahôdka - Podhorie

Dana Obertová - Lietava

Vlado Peťo - Lietava

Patrícia Kubová - Žilina

Vladimír Křížek – Zlín, Česká republika

Peter Kalman – Žilina

Mário Bielich – Nitra

Iveta Kasáková - Žilina

Dobrovoľník roka :

2015: Soňa Ujmiaková – Žilina,

2014: Patrik Kučera – Kysucké Nové Mesto,

2013: Jana Chobotová – Lietava,

2012: Ján Gašpierik – Žilina,

2011: Martin – Rajec,

2010: Filip Rojik – Žilina,

2009: Olga Guttenová – Žilina,,

2008: Michal Švajda – Brezno,

2007: Marcel Kopic – Karviná,

2006: Lukáš Harant – Konská,

2005: Branislav Piroha – Žilina,

2004: Ladislav Zvarík ml. – Bánová,

2003: Dušan Chromiak – Lietava,


Aktualizácia po Valnom zhromaždení 14.12.2013
Kliknite pre zväčšenie mapy
Hrad Lietava leží na strednom Slovensku v Žilinskom kraji asi 10 km od mesta Žiliny.
Foto: Aleš Hoferek.