HRAD LIETAVA - Sprievodca po zrúcanine hradu

Autor: kolektív autorov

Počet stran: 55
Vydavateľ: Slovenský skauting v spolupráci so Združením na záchranu Lietavského hradu 2016
Zostávajúci počet na sklade: 950
Cena: 5,00 €

Zobraziť viac...

Brožúru spracoval kolektív autorov ako historik Tomáš Janura, výskumník a metodik hradu Lietava Michal Šimkovic, výskumník Martin Bóna a nechýbajú tam samozrejme aj najnovšie poznaky získané vďaka archeologickému výskumu, ktorý momentálne už roky na hrade vedie Mário Bielich z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Veľká vďaka pri zrealizovaní tohto počinu patrí Slovenskému Skautingu ako aj ich dvornému grafikovi Mirovi Slamkovi a na záver veľké poďakovanie firme Giacomini Slovakia s.r.o, ktorá 1000 ks brožúr sponzorsky venovala pre združenie a tým pádom aj umožnila vydanie tohto už 15 dielu edície "Odklínania slovenských hradov"

OBJEDNAŤ

HRAD LIETAVA 2003-2013

Autor: kolektív autorov

Počet stran: 120
Vydavateľ: Združenie na záchranu Lietavského hradu 2014
Zostávajúci počet na sklade: 0
Cena: 9,90 €

Zobraziť viac...

„Hradná zrúcanina je miesto, kde človek nachádza priestor na rozvinutie fantázie, ktorá nás dokáže preniesť do historického obdobia. Objekt však nemôže súperiť zo zubom času, ktorý vytrvalo a všemožne berie historické dielo nám s pred očí. Dnes sa kocháme na vysokých ohlodaných múroch, no zajtra sa s rachotom môže zrútiť cenné stredoveké murivo. Máme právo rozhodnúť neponúknuť podobný pohľad a pocit budúcim generáciám? Pár odvážnych sa rozhodlo pokúsiť spomaliť čas a venujú svoje voľné chvíle záchrane goticko-renesančnému hradu Lietava. Podpora zo strany sponzorov, grantových organizácií a dobrovoľníkov pomáhajú vykonávať hradnú prácu na zmysluplnej úrovni. To znamená, že ak spojíme sily, tak dokážeme zachovať túto jedinečnú pamiatku deťom našich detí, ktoré pohľadom v budúcnosti, budú možno vďačné za naše vynaložené úsilie z minulosti“. V dňoch 20.-21.júna 2014 sa v obci Lietava uskutočnila Lietavská hradná konferencia, zameraná na prezentáciu desiatich rokov stavebnej a výskumnej činnosti. Hlavným výstupom z konferencie bolo vydanie plnofarebného vedeckého zborníka Hrad Lietava 2003-2013. Kolektív autorov tak pripravil pre odbornú ako aj laickú verejnosť inšpiratívne hodnotné knižné dielo plné zaujímavých cenných informácií pre všetkých milovníkov hradu Lietava.

KNIHA VYPREDANÁ


IMRICH THURZO

Autor: Mikuláš Kubínyi

Počet stran: 167
Vydavateľ: Združenie na záchranu Lietavského hradu 2013
Zostávajúci počet na sklade: 415
Cena: 8,90 €

Zobraziť viac...

Myšlienka vytvoriť preklad knihy Mikuláša Kubínyiho o živote Imricha Thurzu vznikla na základe zverejnenia originálu, ktorý je dostupný verejnosti v elektronickej podobe na stránke Széchényiho knižnice v maďarskom jazyku. Týmto slovenským prekladom budú rozšírené informácie o osobe syna palatína Juraja Thurzu, ktorý síce zdanlivo žil v tieni veľkosti svojho otca, ale vo svojom krátkom živote bol významnou osobnosťou, ktorá ovplyvňovala dejiny Uhorska. Kniha však nie je len životopisom, ale vo veľkej miere približuje čitateľovi búrlivé udalosti začiatku 17. storočia. Preklad spracovala skúsená historička PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., ktorá navyše dielo obohatila o nové poznatky v samostatnom dodatku. Pri grafickej úprave preloženého diela bolo prioritou zachovať podobu originálu z roku 1888, predovšetkým použitím identických obrazových príloh.

OBJEDNAŤ

LUČENSKÁ BABICA "STRYNKA"

Autor: Mgr. Vladimír Peťo

Počet stran: 40
Vydavateľ: Združenie na záchranu Lietavského hradu 2015
Zostávajúci počet na sklade: 5
Cena: 4,90 €

Zobraziť viac...

Touto publikáciou by sme chceli vzdať česť žene, ktorá držala v náručí viac než stovku detí skôr ako ich vlastná mama. A držala ich vskutku pevne, lebo dáme Smrť sa z tejto náruče nepodarilo vytrhnúť ani jedno z nich!
Za životom každého človeka sa ukrýva príbeh, ktorý napísal svojím každodenným žitím. niekto verí len vo vlastnú silu a pretvára osobný životný príbeh podľa svojich schopností a možností, v úplnej ľahostajnosti, bez toho, aby sa obzeral za svojimi činmi, ktoré sa dotýkajú aj iného človeka či už v dobrom, alebo v zlom.
Existujú i takí, ktorí veria, že ich životný príbeh je im predurčený osudom alebo pôsobením vyššej duchovnej moci. títo by sa už mali ohliadnuť a prehodnocovať svoje činy, aby v ich budúcom pokračovaní životného príbehu prevládalo všeobecne uznávané dobro. ak dokáže prvá i druhá skupina vo svojom vnútri úspešne bojovať s morálnymi a etickými princípmi a prikloniť sa k nim, ostane človek človekom.
Všetkých, ktorí sa rozhodli prečítať si tieto riadky, pozývam na krátke pozastavenie sa pri životnej púti, ktorá začína neradostným detstvom jedného obyčajného dievčatka a končí vráskami úctyhodnej ženy, ktorá etické a morálne princípy zhmotnila do skutočnej a obetavej pomoci ľuďom. Ženy, ktorá svojou vlastnou vôľou alebo možno pôsobením vyššej moci spoznala silu a zákonitosti prírody. Ženy, ktorá nepohrdla pohárikom alkoholu, ale alkoholičkou ju nikto nenazval. Ženy, ktorá sa rada porozprávala, ale ako klebetnicu ju nikto nepoznal a ženy, ktorá po požiadaní o pomoc či radu, nikdy nepovedala slovko NIE.

OBJEDNAŤ

Dobový prsteň


Dobový prsteň s tyrkysovým očkom

Autor: KOVLAD – Cech starých remesiel

Zakúpením prsteňa podporíte:
Združenie na záchranu Lietavského hradu – www.hradlietava.sk
KOVLAD – Cech starých remesiel – www.kovlad.sk
Cena: 28,00 €

OBJEDNAŤ

Zobraziť viac...

Pamätná minca darcu hradu Lietava


Zobraziť viac...

Pamätná minca darcu hradu Lietava ( zlatá, strieborná, bronzová – priemer 30mm, hrúbka 2mm ) vznikla z dôvodu, že existuje množstvo súkromných darcov, ktorý nám na účet združenia posielajú finančný dar, alebo sa ináč zaslúžia o napredovanie záchranných prác na hrade. Preto sme sa rozhodli vyrobiť pre týchto pre nás vzácnych ľudí upomienkový dar, ktorý bude darcovi pripomínať že podporil hrad Lietava. Pamätná minca nie je na predaj, slúži len ako upomienkový ďakovný predmet darcovi. Podporovatelia hradu Lietava sú rôznorodí, niekto pošle symbolickú čiastku, niekto nás poteší vyššou sumou no sú aj pravidelný darcovia, ktorý nás podporujú formou každomesačného zadaného trvalého príkazu v banke.
Preto sme sa rozhodli z marketingového hľadiska, že mincu budeme posielať jednoduchou poštou, nie cez dobierku !!! podľa nasledujúceho kľúča :

Ak podporíte hrad Lietava jednorazovou sumou 5,-€ získate "bronzovú" mincu.
(vyplňte formulár na hradlietava.sk – E SHOP, finančný dar v sume 5 € preveďte na číslo účtu 2623535211/1100 - v účele platby uveďte svoje meno)

Ak podporíte hrad Lietava jednorazovou sumou 10,-€ získate "striebornú" mincu.
(vyplňte formulár na hradlietava.sk – E SHOP, finančný dar v sume 10 € preveďte na číslo účtu 2623535211/1100 - v účele platby uveďte svoje meno)

Ak podporíte hrad Lietava jednorazovou sumou 20,-€ získate "zlatú" mincu.
(vyplňte formulár na hradlietava.sk – E SHOP, finančný dar v sume 20 € preveďte na číslo účtu 2623535211/1100 - v účele platby uveďte svoje meno)

Ak podporíte hrad Lietava jednorazovou sumou 30,-€ získate celú kolekciu mincí.
(vyplňte formulár na hradlietava.sk – E SHOP, finančný dar v sume 30 € preveďte na číslo účtu 2623535211/1100 - v účele platby uveďte svoje meno)

Ak podporíte hrad Lietava zadaním trvalého príkazu v minimálnej sume 3,-€ získate celú kolekciu mincí spolu so Zborníkom z vedeckej konferencie, ktorý mapuje 10 rokov stavebnej a výskumnej činnosti. Dar vám bude zaslaný po 12 mesiacoch podpory.
(vyplňte formulár a pri zadaní platby v účele platby uveďte len svoje meno)
(trvalý príkaz v minimálnej sume 3 € zadajte na číslo účtu 2623535211/1100 - v účele platby uveďte svoje meno)

Dôležité je spomenúť, že každá minca má svoje originálne číslo a získaním tohto daru sa automaticky dostávate do súkromného registra darcov hradu Lietava. Budete dostávať mailovo informácie o pripravovaných akciách a Vaše šťastné číslo mince je zlosovateľné. Znamená to, že počas roka prebehne losovanie o výherné ceny. Môžte zdarma získať čokoľvek z nášho E SHOPU, alebo budete môcť stráviť deň a noc na hrade a budete môcť prespať v hradnej veži Lietavského hradu. Myslíme si totiž, že naši podporovatelia si zasluhujú väčšiu pozornosť a radi by sme sa im venovali osobne aspoň týmto symbolickým spôsobom. V prípade, že Vás táto ponuka zaujala, tešíme sa z toho a veríme že sa niekedy s Vami darcami aj osobne stretneme v areáli hradu pri šálke dobrého čaju či kávy.

OBJEDNAŤ

Plagáty

Ideová rekonštrukcia hrad Lietava

(Autor: Jozef Hochel, formát A2)
Cena: 1,90 €

OBJEDNAŤ
Kalendár 2017

(Autor: Peter Danko, formát A3 na širku)
Cena: 2,00 €

OBJEDNAŤ
Kalendár 2017

(Autor: David Fiala, formát A3 na výšku)
Cena: 2,00 €

OBJEDNAŤ

Pohľadnice

Už čoskoro pribudne do ponuky nová edícia pohľadníc!


Pohľadnica č.1

Cena: VYPREDANÁ

Pohľadnica č.2

Cena: 0,90 €

OBJEDNAŤ

Pohľadnica č.3

Cena: VYPREDANÁ


Pohľadnica č.4

Cena: 0,90 €Drevená pohľadnica

Cena: 1,90 €

OBJEDNAŤ

MagnetkyIdeová rekonštr. Jozef Hochel a 2 erby, rozmer: 10cm x 5,5cm
Cena: 1,60 €

OBJEDNAŤ


Fotografia od Marcela Kopica, rozmer: 9,5cm x 6,5cm
Cena: 1,60 €

OBJEDNAŤ
3D magnetka, rozmer približne 6,5cm x 4,5cm

Cena: 3,00 €

OBJEDNAŤ

DVD


Vydavateľ: Združenie na záchranu Lietavského hradu 2012
Zostávajúci počet na sklade: 20
Cena: 5,00 €

OBJEDNAŤ