ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
RIADITEĽ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948 / 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Diskusia
DISKUSIA
DISKUSIA

Delete record
Delete Confirmation

September 16, 2017 - 12:43 AM
Milan
-

Ďakujem Šnúrka.Určite si ale svoju prácu robili aj inde - určite už v Taliansku, a ich prácu Thurzo videl. keď si ich odtiaľ Thurzo doviezol. Možno robili aj v Bytči, kde na arkádovom nádvorí sú zachovalé figurálne maľby,.
Ja si myslím, že na vzory by si nevolal z takej diaľky umelcov, ale remeselníkov. V hornom hrade zrejme boli myslím preto asi aj figurálne maľby. Možno keď sa bude kopať na horn om hrade tak tam v zásype nájdu zbytky omietok so zvyškami malieb.

IP : 217.144.29.252
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 217.144.29.252

Foto: Aleš Hoferek.