ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; E.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
Email: zdruzenie@hradlietava.sk | Riaditeľ: ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330
Združenie na záchranu Lietavského hradu je v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb o združovaní občanov v znení v neskorších predpisov dobrovoľným združením osôb. Cieľom združenia je záchrana a konzervácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, zrúcaniny hradu Lietava

Aktuálne

Je nám potešením pozvať Vás už na 9.ročník akcie Valentín na Lietavskom hrade - aj pre nezamilovaných. V sobotu, 18.02.2017 od 11.00 hod Vás budeme čakať – my, členovia Združenia na záchranu Lietavského hradu s klobáskami, čajom, rumom, vareným vínom, prehliadkou hradu a nových priestorov (!!!) i tombolou s výbornými cenami :) Občerstvenie je za dobrovoľný príspevok na činnosť združenia.
Pre viac informácii sledujte náš facebook.
Potvrďte účasť


World Monuments Fund


VÁŽenÍ nÁvŠtevnÍci www strÁnky hradu Lietava !!!

         Slovensko je krajina s bohatými kultúrnymi tradíciami a historickým dedičstvom. Bola by veľká škoda, keby sa toto všetko nezachovalo pre ďalšie generácie. Historické pamiatky sú pýchou i permanentným magnetom cestovného ruchu každej krajiny. Lietavský hrad je unikátom nielen zo slovenského pohľadu, ale aj v rámci celej strednej Európy. Práve na jeho zachovanie vzniklo dňa 20.8.1999 Združenie na záchranu Lietavského hradu ( ZnZLH ). Združenie pracuje ako propagačné, organizačné a informačné centrum. Je samostatnou právnickou osobou, má neziskový charakter. To znamená, že všetci členovia združenia pracujú dobrovoľne bez nároku na finanenú odmenu. Hlavným cieľom Združenia na záchranu Lietavského hradu je zakonzervovať a tým vlastne zachovať Lietavský hrad v dnešnej podobe, aby bolo možné ho využívať ako turistickú atrakciu a obrovský zdroj poznania našej minulosti.

        Lietavský hrad je od roku 1753 opustený a prešiel rôznymi štádiami chátrania. Po prepadnutí striech a stropov sa vplyvom poveternostných podmienok začalo rozpadávať murivo. Koruny hradieb sú zvetrané a došlo k pokročilému poškodeniu plášťa muriva na viacerých úsekoch hradu. Kaverny narušujúce statiku spôsobili zrútenie niektorých vnútorných múrov. Určite sa pýtate, prečo je vôbec potrebné sa zaujímať o prácu na hrade? Treba si uvedomiť, že hrad sa momentálne nachádza v štádiu dokonalej symbiózy s prírodou. Problém je však v tom, že ľudské dielo čo do trvanlivosti a stálosti nemôže s prírodou súperiť. Prieskumy a merania na stenách zrúcaniny nám bohužiaľ potvrdzujú, že sa blíži čas zlomu. Po ňom sa romantická zrúcanina, ktorá je ešte dnes stále symbolom okolia, začne meniť na kopu neforemnej sutiny. Tomuto zlomu možno zatiaľ ešte predísť, alebo ho aspoň podstatne oddialiť. Naše ciele plníme tak, že spolupracujeme ako investor s malou stavebnou firmou a organizujeme pamiatkárske a reštaurátorske workshopy, ( pracovné stretnutia na úrovni odborník – laik ) ktoré nám pomáhajú zaučiť dobrovoľníkov, ktorí chcú na Lietave pracovať a ďalej zaučovať nových nadšencov. Dobrovoľníci prichádzajú v rámci pracovno - relaxačných táborov. Princíp workshopov a následného ďalšieho zaškoľovania v rámci seminárov, by mal lacno a elegantne zaistiť to, že z Lietavy sa môže stať ukážka nových pracovných postupov, bez preinvestovania závratných financií.


Ľubomír Chobot výkonný riaditeľ ZnZLH
Aleš Hoferek čestný člen ZnZLH

PREHLÁSENIE

Všetci členovia Združenia na záchranu Lietavského hradu si dobre uvedomujú,
že akýkoľvek zásah do zrúcaniny značne
narušuje vypovedajúcu schopnosť daného úseku. Preto ku všetkým zásahom
pristupujeme tak, aby naša práca zodpovedala
moderným metódam pamiatkovej ochrany. (.. Opravy a spevňovanie múrov zrúcanín.pdf)

Zhrnuté do šiestich bodov:
  1. Spracovanie projektu
  2. Dôkladná fotodokumentácia pri budúcej akcii
  3. Popis realizácie prác
  4. Fotodokumentácia po realizácii prác
  5. Spracovanie správy o realizácii
  6. Predloženie tejto správy príslušným pracovníkom pamiatkovej ochrany
Zavedením takýchto postupov do práce ostatných združení ktoré pracujú na záchrane hradných ruín, ich chceme zbaviť posmešného označenia „ nadšencov ktorí môžu iba pokosiť areál zrúcaniny, lebo nič odborné nevedia urobiť“. Uvedomujeme si však aj to, že každý zásah do zrúcaniny môže vypovedaciu schopnosť určitým spôsobom poznamenať. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že ak sa neurobia správne kroky na záchranu ohrozených fragmentov, zrúcaniny, ťažko nájdeme vypovedaciu schopnosť v neforemnej kope zrúteného muriva.

fotka
Foto: Peter Danko